Filosofie

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat ga ik doen?

Veel mensen zijn op zoek naar hun eigen specifieke talenten, vaardigheden en valkuilen, om antwoord te kunnen geven op vragen als: Welke baan past bij mij? Welke studie moet ik kiezen? Welke levensstijl past bij mij? Wat wil ik eigenlijk in het leven? Wat is mijn passie? E.d.

Om deze zoektocht aan te gaan maak ik gebruik van twee invalshoeken:

  • een wetenschappelijk getoetste en gevalideerde methode om natuurlijke talenten (in feite de persoonlijkheid) in beeld te brengen,
  • en coaching, begeleiding en (mindfulness)training als toegang tot de diepere kern.

Daarbij ga ik uit van de volgende beschouwing:

‘Persoonlijkheid is als het ware onze ‘hardware’, de buitenkant. Het zijn de erfelijk bepaalde gedragingen, neigingen, aanleg, handigheden, zwakheden, die verder zijn gevormd en geslepen door de omgeving, ervaringen en cultuur. Je persoonlijkheid kun je zien. In wat je doet, wat je niet doet, waar je wel of niet goed in bent, hoe je de dingen aanpakt, etc.

Naast de Persoonlijkheid hebben we ook nog een diepere kern. Ik noem die maar even de Ziel.

De Ziel is fijner van kwaliteit. Je moet stil zijn om je Ziel te kunnen ervaren. Heel stil en open. Het is een soort fluistering, die als je je er voor open stelt enorm in kracht kan toenemen. Je Ziel bepaalt wát het precies is, dat je met het pakket aan verworvenheden in de persoonlijkheid ‘moet’ gaan doen. Wat jouw passie, missie of bedoeling is in dit leven.

Soms lijkt dat tegenstrijdig.

Dus, als je van karakter een leider bent, dan kan je Ziel je nog steeds vertellen, dat je dienstbaar moet zijn. Als je persoonlijkheid gericht is op veel contact, mensen, communicatie, dan nog kan je Ziel je de kant van stilte en contemplatie op sturen. Als je een denker bent, die graag alles analyseert, dan nog kan je Ziel je influisteren, dat je ware natuur dichter bij niet-weten ligt.

Het mooiste is het natuurlijk, als je persoonlijkheid in dienst komt te staan van je Ziel. Dan val je samen met je diepste kern en kun je effectief datgene doen, wat je letterlijk bezielt, wat je het allermeest inspireert, ondersteund door je eigen vaardigheden en talenten.

De zoektocht naar hoe je dat doet zie ik als onze gezamenlijke opdracht.

Uiteindelijk gaat het weer om de twee meest basale spirituele vragen: Wie ben ik? En hoe moet ik leven?

Om anderen hierbij te ondersteunen heb ik Koegler Consult opgericht.