Keuzes

Het feit dat we zoveel kunnen kiezen hangt uiteraard samen met onze vrijheid om te kiezen en de grote keuzemogelijkheden. Voorgaande generaties hebben deze, vaak met veel moeite, veroverd.

In tegenstelling tot vroeger kunnen belangrijke levenskeuzes nu worden gemaakt los van gewoontes en tradities, normen en waarden of zorgen om voldoende eten en onderdak.

Het gaat nu vooral om het individu, om zelfontplooiing, groei, leren en ontwikkelen, waarbij samenwerking en voordurende communicatie ook heel belangrijk en vanzelfsprekend is.

Geweldig. Heerlijk dat onze ouders en die van hun dat voor elkaar gekregen hebben! Zelfs de generatie van onze grootouders had niet zomaar de optie om vrij te kiezen voor bijvoorbeeld kinderen, carrière, studie, woonplaats, land of levensstijl.

Dat er ook lastige kanten aan die brede keuzemogelijkheden zitten wordt duidelijk door de stress die dit met zich mee kan brengen.